امروز چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
 • ورود به سایت

  Log In

عضویت در انجمن صنفی


شرایط عضویت در

انجمن صنفی کارفرمایی فروشندگان کالای آرایشی، بهداشتی، عطریات، خرازی و وابسته

الف: شرایط عمومی

 • داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران

 • متدین به یکی از ادیان رسمی

 • داشتن معافیت از خدمت نظام وظیفه

 • قبول و تعهد اجرای اساسنامه

 • اقامت در حوزه فعالیت انجمن

 • پرداخت ورودیه و حق عضویت تعیین شده بطور مکرر

 • نداشتن پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد

 • شاغل بودن در حرفه مورد بحث

ب: مدارک مورد نیاز عضویت

 • کپی تمام صفحات شناسنامه (یک برگ)

 • کپی کارت ملی (یک برگ)

 • کپی پروانه کسب (یک برگ)

 • فیش واریز ورودیه و حق عضویت به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

 • تکمیل فرم درخواست عضویت

 • دو قطعه عکس